Digital

Het online reserveren van een tafeltje in je favoriete restaurant, geld overmaken of de kortste route naar je volgende afspraak bekijken; het zijn digitale handelingen die ons leven makkelijker maken. Naast radio en televisie zijn onze smartphone, tablets en andere digitale communicatiemiddelen niet meer uit ons leven weg te denken. Aan ons als creatief strategisch ontwerpers de taak om het gebruiksgemak centraal te stellen bij het ontwerpen van dergelijke producten en diensten. Met responsive en persuasive design personaliseren we de gebruikersbeleving. Hierdoor zijn merken en mensen steeds meer met elkaar in dialoog. De tijd van 'zenden' is voorbij, uitwisselen is de norm.

 Een platform waar uitwisseling centraal staat, is Wetenschap voor Patiënten (WvP), wat wij ontwikkelden samen met MS Vereniging Nederland, ME/cvs Vereniging en Vereniging Osteogenesis Imperfecta. Met videocolleges voorziet WvP de patiënt van informatie over actueel onderzoek binnen een bepaald ziektebeeld. Andersom kan de patiënt zijn ervaringskennis via het platform delen met de wetenschap. Oftewel: naar elkaar luisteren en gehoord worden. Een ander voorbeeld van online inspiratie is het digitale platform voor inwoners in het buitengebied van Hardenberg. Daar vinden onder meer boeren ideeën voor het herbestemmen of anders inrichten van hun grond.
 En voor de allerkleinsten ontwikkelden we Jack Backpack, een ontdekkingstocht voor kinderen door de natuur, ondersteund met een app met augmented reality (ar). Wij zetten graag een stap extra. Dus, mag het een onsje meer zijn? Het resultaat is een digitaal communicatieconcept waar jouw doelgroep niet omheen kan en wíl. 

'Stand up and stand out'