Kind op zijn plek

Passend onderwijs

Regulier onderwijs als het kan, speciaal als het moet. Dat is het uitgangspunt van ‘passend onderwijs’, dat per 1 augustus 2014 in Nederland is ingevoerd. Voorheen werden te veel kinderen met een bijzondere ondersteuningsvraag op een andere, speciale school geplaatst, nu komt die speciale leeromgeving – als het maar even kan – naar hen toe. Zo houden we kinderen op de juiste plek en zo veel mogelijk in hun eigen buurt.

Samenwerkingsverband (SWV)

Het regionale Samenwerkingsverband (SWV) ondersteunt – via de deelregio’s – scholen bij de invoering van passend onderwijs in heel Nederland . Alle basisscholen, inclusief het speciaal onderwijs, maken deel uit van het SWV. Het SWV is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning en de verdeling van de middelen.

Ontwikkeling identiteit en brochure

In samenwerking met MCM tekst hebben wij de brochure ‘Passend onderwijs: het kind op zijn plek’ ontwikkeld. Ruim 75 samenwerkingsverbanden (SWV’s) voor passend onderwijs ontvangen de dummy van de brochure per e-mail en krijgen de gelegenheid deze toe te spitsen op hun SWV.
De invoering van passend onderwijs en de rol die een samenwerkingsverband (SWV) daarin speelt, vragen om een concreet verhaal richting leerkrachten en ouders.
Het resultaat is een kleurrijke brochure van 12 pagina’s A4 die het beleid naar de dagelijkse praktijk vertaalt. Dat gebeurt middels een verhaal waarin de kinderen de hoofdrol spelen. Vlot taalgebruik, kleurrijke illustraties en een laagdrempelige uitleg van complexe maatregelen nemen de lezer mee in het verhaal van passend onderwijs.

De ontwerpen vormen niet alleen de 'ondergrond' voor mijn teksten, ze versterken ook de verhalen. Zo maakte Beeldprikkels illustraties voor een brochure over vernieuwingen in het onderwijs. Die maakten het verhaal nog duidelijker en leesbaarder.

Het team is altijd vriendelijk en enthousiast en nemen de tijd om dingen te overleggen. En, ik kan op ze rekenen. Of het nu gaat om meedenken bij een nieuw communicatie-vraagstuk of om een spoedklus voor een bestaande klant.

Mirjam van Huet, ondernemer bureau voor tekstproducties