Floating Flowers Identiteit & boek

Floating Flowers was een sociaal-artistiek project van beeldend kunstenaar Lobke Meekes dat van 2013 t/m 2015 plaatsvond in Deventer. Bewoners uit de Rivierenwijk konden deelnemen aan diverse activiteiten rond de Holterkolk. Vanuit het paviljoen gebouw was er de mogelijkheid om met een bootje naar de eilanden te varen. Er werden onder andere bloemen gezaaid op de drijvende eilanden die vervolgens gezamenlijk werden onderhouden. Floating Flowers is tot stand gekomen binnen het programma “Kunst in mijn buurt” van Bureau Kunstcircuit.

De tegels (grote pixels) uit het concept van Floating Flowers verwijzen naar het zwembad dat zich vroeger op de plek van de Holterkolk bevond. Dit kenmerk uit de look en feel is doorvertaald naar diverse communicatiedragers waaronder posters, labels, stickers, een website en wanden voor het Floating Flowers-paviljoen.

Parallel aan Floating Flowers werd een schoolproject ontwikkeld onder de noemer Kunst, Natuurlijk!. Groep 5 van de Rivierenwijkschool nam 12 weken lang deel aan dit project. In de lessen kwamen allerlei thema’s aan bod op het gebied van biologie en aardrijkskunde, zoals grondboringen, bodemdiertjes, vlinders, koken met bloemen en natuurlijk worden er ook zaden gezaaid op de eilanden. Een groot deel van de lessen werd verzorgd door gastdocenten en kunstenaars die de thema’s vanuit hun eigen expertise benaderen.

Om 3 jaar Floating Flowers te bundelen is een boek gemaakt waarin alle projecten en samenwerkingen belicht worden. Het is een beeldend naslagwerk, vol foto’s die een impressie geven van de omvang en waarde van dit sociale kunst-, educatie- en natuurproject in Deventer van Lobke Meekes.

De uitdaging was om er geen ‘gewoon’ boek van te maken. Het moest een boek worden met impact, passend bij de sfeer van Floating Flowers. Zowel qua vorm, als inhoud. Zichtbaar en voelbaar voor wie het boek vastpakt. Daarom is gekozen voor een omslag van dik grijsboard dat voorzien is van een zeefdruk en een etiket over de rug.

 

In samenwerking met Gravue en Drukkerij Lulof