Family Factory

Het doel van Family Factory is het verbinden van ouders om een netwerk op te bouwen. Dat netwerk zorgt ervoor dat vaders en moeders elkaars bron van ideeën, inspiratie en energie kunnen zijn. En als het nodig is kunnen zij elkaar helpen. Elke maand zal er een ouder- kind activiteit worden georganiseerd. Ouders kunnen samen met hun kind(eren) mee doen aan deze activiteiten om de band met hun kind te versterken, maar vooral om plezier te hebben. Wij hebben de identiteit voor Family factory ontworpen en alle communicatiemiddelen.