Kinderplatform boek & app

Kinderplatform geeft kinderen invloed

Een kinderplatform biedt kinderen de kans om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. De kinderen komen maandelijks bij elkaar en bespreken thema’s die zij belangrijk vinden. Ze koppelen ideeën terug naar hun klasgenoten en stippelen zelf acties uit. Kinderwerkers van Travers Welzijn coachen de kinderen. De kinderen kunnen bij hun acties samenwerken met professionals zoals politie, scholen, de wijkmanager en buurtbewoners. Soms stapt het platform ook naar de lokale politiek om de belangen van kinderen te behartigen.

Boekje & app ter ondersteuning

Wij hebben daartoe een boekje ontworpen die stapsgewijs uitleg geeft aan iedereen die betrokken is bij het kinderplatform. Daarnaast hebben we het ontwerp gemaakt voor een smartphone-app die de mogelijkheid geeft om als projectgroep ideeën uit te wisselen over initiatieven.