Niemand krijgt de schuld

Antwoord op financiële problemen

Financiële problemen komen voor in alle lagen van de bevolking. De ervaring leert dat mensen uit zichzelf niet snel naar de bekende instanties gaan als zij in de schulden komen. In een wereld waarin schulden toenemen, verhoudingen in overheid/organisatie/maatschappij veranderen en bestaande oplossingen niet altijd meer voldoen, is iedereen op zoek naar nieuwe antwoorden.

Ontwikkeling identiteit

Om die te kunnen ontdekken is het allereerst van belang te (leren) luisteren en begrijpen, zodat ze de belangen van alle betrokkenen kennen én kunnen behartigen. Daarom zijn verschillende mensen, afkomstig uit allerlei werkvelden en met verschillende persoonlijke achtergronden, een community gestart: ‘Niemand krijgt de schuld’. Tot die community horen o.a Gemeente Zwolle, Rabobank IJsseldelta, ABN AMRO, Delta Wonen en diverse Zwolse scholen. Wij zijn gevraagd hiervoor een identiteit te ontwikkelen die gebruikt kan worden in de communicatie.