Rabobank
De kracht van samen

Rabobank IJsseldelta

Met elkaar, voor elkaar. Het zit in de genen van de Rabobank. Vanaf het eerste begin tot op de dag
van vandaag zijn zij de bank van, voor en door mensen. Gedreven door de wil om
van betekenis te zijn voor de lokale leef- en werkomgeving. Een omgeving die van ons samen is, maar die we ook samen maken. Dat kenmerkt hen als verbindende bank met diepe wortels in
de regio IJsseldelta. Gevoed door de kracht van samen.

Bestaansrecht en DNA

Wat is de oorsprong van die kracht? Wat vormt de eigenheid van het DNA van de Rabobank? Wat
bindt hen met haar klanten en met de succesvolle Regio Zwolle? En wat verbindt hen als
medewerkers onderling? Een organisatie die zich de tijd niet gunt om deze vragen te
stellen en te beantwoorden, doet zichzelf tekort.Voor Rabobank IJsseldelta vormen die vragen en antwoorden het fundament van haar bestaansrecht.

Zoektocht naar antwoorden

Wij ontwikkelden een stijl voor de interne communicatie van Rabobank IJsseldelta toegepast op een werkboek om op bovenstaande vragen antwoorden te vergaren. Met deze input gaan wij in nauwe samenwerking met Rabobank IJsseldelta en Marc Schrijft het verhaal van de Rabobank IJsseldelta vormgeven.