Wadinko

Stimulator in werkgelegenheid & bedrijvigheid

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko neemt langdurig deel in nieuwe of bestaande, kansrijke ondernemingen. De deelname bestaat uit inbreng van risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning. Bedrijven die willen groeien of innoveren, zich willen verzelfstandigen of opvolgingsvraagstukken hebben, zijn bij Wadinko aan het juiste adres. Bij voorkeur de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening.Omdat deze bedrijven veel aandacht besteden aan diverse vormen van innovatie hebben zij ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Innovatie en groeipotentieel

De bedrijven waar Wadinko bij voorkeur in participeert, behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. Omdat deze bedrijven veel aandacht besteden aan diverse vormen van innovatie hebben zij ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Identiteit & communicatiedragers

Voor Wadinko hebben wij zowel de identiteit mogen ontwikkelen alsmede de daaruit voortvloeiende communicatiedragers. Kenmerken voor de identiteit zijn de technische, innovatieve elementen gecombineerd met de gebruiker/ benutter van deze bedrijvigheid; de mens. De mens staat in de participatiemaatschappij centraal, zij zijn het zogenaamde ‘human capital’.

"Ik vind het prettig om samen te werken met Beeldprikkels, omdat ze op plezierige wijze verrassend snel alle projecten oppakken en afwikkelen. Ik vraag hen vanwege hun creatieve en frisse ontwerpen. De ontwerpen voor Wadinko vind ik zeer geslaagd. Heel treffend, precies waar Wadinko voor staat."

Arjan Duijn, Wadinko